Спеціальні можливості

Лабораторія

Лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія знаходиться в терапевтичному корпусі ОКЛ на 4, 5 поверхах та у відділенні невідкладної (екстреної) медичної допомоги.

(0342) 52-81-06

завідувач відділення

(0342) 52-81-68

старший лаборант

08:00 - 18:00 (пн - пт)

Чергова зміна: 24/7 (цілодобово)

Балан Уляна Володимирівна

Балан Уляна Володимирівна

Завідувач відділення

(0342) 52-81-72

лікарська, біохімічний підрозділ, ургентний підрозділ (терапевтичний корпус)

(0342) 52-81-66

імунохімічний підрозділ

(0342) 52-81-07

загально-клінічний підрозділ

(0342) 52-81-67

бактеріологічний підрозділ

(0342) 52-82-93

ургентний підрозділ 24/7 (НЕМД)

Лабораторія Івано-Франківськ
08:00 - 18:00 (пн - пт)

Чергова зміна: 24/7 (цілодобово)

Клініко-діагностична лабораторія знаходиться в терапевтичному корпусі ОКЛ на 4, 5 поверхах та у відділенні невідкладної (екстреної) медичної допомоги.

(0342) 52-81-06- завідувач відділення

(0342) 52-81-68- старший лаборант

(0342) 52-81-72 - лікарська, біохімічний підрозділ, ургентний підрозділ (терапевтичний корпус)

(0342) 52-81-66 - імунохімічний підрозділ

(0342) 52-81-07 - загально-клінічний підрозділ

(0342) 52-81-67 - бактеріологічний підрозділ

(0342) 52-82-93- ургентний підрозділ 24/7 (НЕМД)

Прийом в лікаря

Дослідження виконуються в режимі як планового обстеження, так і невідкладного аналізу. Планова лабораторія: з 8:00 год. - 15:30 год. з понеділка по п’ятницю. Ургентний підрозділ КДЛ: щоденно цілодобово.

Прийом в лікаря

Дослідження виконуються в режимі як планового обстеження, так і невідкладного аналізу. Планова лабораторія: з 8:00 год. - 15:30 год. з понеділка по п’ятницю. Ургентний підрозділ КДЛ: щоденно цілодобово.

Ми виконуємо

Загально-клінічні дослідження

Дослідження сечі: загально-клінічний аналіз сечі (Рн, питома вага, глюкоза, білок, кетонові тіла, білірубін, уробілін), з мікроскопією осаду, аналіз сечі по Нечипоренко, аналіз сечі за Зимницьким, білок Бенс-Джонса, діастаза сечі, жовчні пігменти сечі, ацетон сечі, добова втрата білка, мікроальбумінурія, співвідношення альбумін/креатинін сечі, дослідження сечі на атипові клітини та туберкульоз, кальцій та фосфор сечі.

Дослідження дуоденального вмісту.

Дослідження транссудатів та ексудатів.

Дослідження спинномозкової рідини (фізичні властивості, мікроскопія, глюкоза, хлориди ліквору).
Дослідження харкотиння (атипові клітини, туберкульоз).

Дослідження калу: копрограма, аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших, аналіз калу на приховану кров.

Дослідження на малярію (товста крапля).

Цитологічні дослідження: дослідження харкотиння, змиви з бронхів, ліквор, пунктати з серозних порожнин, щитовидної залози, простати, слинних залоз, відбитки лімфовузлів, жіночі мазки на цитологію та флору, ендоскопія.

Гематологічні дослідження: загально-клінічний аналіз крові з формулою, ретикулоцити, час згортання та тривалість кровотечі, тривалість кровотечі по Дюке, осмотична резистентність еритроцитів, цитохімія бластів, мієлограма, карбоксигемоглобін.

Біохімічні дослідження

Білковий обмін: загальний білок, альбумін, білкові фракції методом електрофорезу, серомукоїд, тимолова проба.

Ліпідний обмін: холестерин загальний, тригліцериди, ліпідограма (холестерин ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ, LDL), холестерин ліпопротеїдів дуже низької густини (ЛПДНГ), холестерин ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ, HDL), коефіцієнт атерогенності (КА).

Вуглеводний обмін: глюкоза (венозна кров), глюкоза (капілярна кров), глюкоза сечі, глікований гемоглобін (HbA1c), інсулін, С-пептид.

Субстрати: білірубін загальний, білірубін прямий, сечовина сироватки, креатинін сироватки, сечовина сечі, креатинін сечі, клубочкова фільтрація,проба Реберга, сечова кислота.

Ферменти: АсТ, АлТ, альфа-амілаза, лужна фосфатаза, ГТТ.

Вітаміни: вітамін Д, вітамін В12.

Електроліти та мікро- та макроелементи: калій, натрій, хлориди сироватки, загальний кальцій та фосфор сироватки, кальцій іонізований, , кальцій та фосфор сечі, залізо сироваткове.

Коагулограма: дані дослідження не проводяться ! β-нафтоловий тест, РФМК, протеїн С, антитромбін ІІІ, індекс ретракції, фібринолітична активність, плазміноген.

Гострофазові маркери запалення: титр о-антистрептолізин, СРБ (кількісно), СРБ в сечі, прокальцитонін.

Маркери серцево-судинних захворювань: тропонін.

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель: дані дослідження не проводяться ! антитіла до рецептора ТТГ.

Онкомаркери: простато-специфічний антиген (ПСА загальний), простато-специфічний антиген (ПСА вільний).

Інфекційні дослідження: дані дослідження не проводяться! герпес тип 1,2 IgM, герпес тип 1,2 IgG, цитомегаловірус IgM, цитомегаловірус IgG.

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- бакпосів на флору з ран, очей, вух, жовчі, харкотиння, сечі, спинномозкової рідини, статевих органів, мазків з зіва і носа, на дифтерію з зіва і носа, кров на стерильність, сеча на тифопаротифи, кал на патогенні ешерихії та ентеропатогенну кишкову паличку, кал на дисбактеріоз, кров на сальмонельоз (з ідентифікацією мікроорганізмів та визначенням чутливості до антибіотиків);

- бакпосів секційного матеріалу з ідентифікацією мікроорганізмів.

Санітарно-бактеріологічні дослідження: бакпосів мазків з носа на носійство золотистого стафілокока, мазків на менінгокок, змивів на кишкову паличку та стафілокок, стерильності інструменту, перев’язувального та шовного матеріалу.

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гуморальний імунітет: концентрація загальних імуноглобулінів (ІgА, ІgG, ІgМ), циркулюючі імунні комплекси (ЦІК 3%, ЦІК 4%), кріоглобуліни, секреторний імуноглобулін IgА (сироватка, слина).

Клітинний імунітет: лімфоцитарна формула (СД3, СД4, СД8, СД16, СД22, ІРI), загальна окисно-відновна активність нейтрофілів (НСТ- тест), цитотоксичний коефіцієнт (ЦК), фагоцитарна активність нейтрофілів (фагоцитарний індекс ФІ, фагоцитарне число ФЧ).

Група крові та резус-фактор, Le-клітини, реакція мікропреципітації (РМП), ревмофактор, ревмофактор (кількісно).

Дослідження методом ПЛР: вірусний гепатит В (HBV якісно/кількісно (плазма)), вірусний гепатит С (HCV якісно/кількісно (плазма)), цитомегаловірус (CMV якісно/кількісно (кров, сеча, ліквор)), вірус Епштейна-Барр (EBV якісно/кількісно (кров, сеча, ліквор)), вірус герпесу людини 6 типу (HHV-6 якісно/кількісно (кров, сеча, ліквор)), вірус простого герпесу 1,2 типу (HHV-1,2 якісно/кількісно(кров, сеча, ліквор)), мікобактерія туберкульозу (МВТС (харкотиння, кров, виділення з рани, ліквор, пунктат, промивні води)).

Лабораторія Івано-Франківськ

Ми виконуємо

Загально-клінічні дослідження

Дослідження сечі: загально-клінічний аналіз сечі (Рн, питома вага, глюкоза, білок, кетонові тіла, білірубін, уробілін), з мікроскопією осаду, аналіз сечі по Нечипоренко, аналіз сечі за Зимницьким, білок Бенс-Джонса, діастаза сечі, жовчні пігменти сечі, ацетон сечі, добова втрата білка, мікроальбумінурія, співвідношення альбумін/креатинін сечі, дослідження сечі на атипові клітини та туберкульоз, кальцій та фосфор сечі.

Дослідження дуоденального вмісту.

Дослідження транссудатів та ексудатів.

Дослідження спинномозкової рідини (фізичні властивості, мікроскопія, глюкоза, хлориди ліквору).
Дослідження харкотиння (атипові клітини, туберкульоз).

Дослідження калу: копрограма, аналіз калу на яйця гельмінтів та цист найпростіших, аналіз калу на приховану кров.

Дослідження на малярію (товста крапля).

Цитологічні дослідження: дослідження харкотиння, змиви з бронхів, ліквор, пунктати з серозних порожнин, щитовидної залози, простати, слинних залоз, відбитки лімфовузлів, жіночі мазки на цитологію та флору, ендоскопія.

Гематологічні дослідження: загально-клінічний аналіз крові з формулою, ретикулоцити, час згортання та тривалість кровотечі, тривалість кровотечі по Дюке, осмотична резистентність еритроцитів, цитохімія бластів, мієлограма, карбоксигемоглобін.

Біохімічні дослідження

Білковий обмін: загальний білок, альбумін, білкові фракції методом електрофорезу, серомукоїд, тимолова проба.

Ліпідний обмін: холестерин загальний, тригліцериди, ліпідограма (холестерин ліпопротеїдів низької густини (ЛПНГ, LDL), холестерин ліпопротеїдів дуже низької густини (ЛПДНГ), холестерин ліпопротеїдів високої густини (ЛПВГ, HDL), коефіцієнт атерогенності (КА).

Вуглеводний обмін: глюкоза (венозна кров), глюкоза (капілярна кров), глюкоза сечі, глікований гемоглобін (HbA1c), інсулін, С-пептид.

Субстрати: білірубін загальний, білірубін прямий, сечовина сироватки, креатинін сироватки, сечовина сечі, креатинін сечі, клубочкова фільтрація,проба Реберга, сечова кислота.

Ферменти: АсТ, АлТ, альфа-амілаза, лужна фосфатаза, ГТТ.

Вітаміни: вітамін Д, вітамін В12.

Електроліти та мікро- та макроелементи: калій, натрій, хлориди сироватки, загальний кальцій та фосфор сироватки, кальцій іонізований, , кальцій та фосфор сечі, залізо сироваткове.

Коагулограма: дані дослідження не проводяться ! β-нафтоловий тест, РФМК, протеїн С, антитромбін ІІІ, індекс ретракції, фібринолітична активність, плазміноген.

Гострофазові маркери запалення: титр о-антистрептолізин, СРБ (кількісно), СРБ в сечі, прокальцитонін.

Маркери серцево-судинних захворювань: тропонін.

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Тиреоїдна панель: дані дослідження не проводяться ! антитіла до рецептора ТТГ.

Онкомаркери: простато-специфічний антиген (ПСА загальний), простато-специфічний антиген (ПСА вільний).

Інфекційні дослідження: дані дослідження не проводяться! герпес тип 1,2 IgM, герпес тип 1,2 IgG, цитомегаловірус IgM, цитомегаловірус IgG.

БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

- бакпосів на флору з ран, очей, вух, жовчі, харкотиння, сечі, спинномозкової рідини, статевих органів, мазків з зіва і носа, на дифтерію з зіва і носа, кров на стерильність, сеча на тифопаротифи, кал на патогенні ешерихії та ентеропатогенну кишкову паличку, кал на дисбактеріоз, кров на сальмонельоз (з ідентифікацією мікроорганізмів та визначенням чутливості до антибіотиків);

- бакпосів секційного матеріалу з ідентифікацією мікроорганізмів.

Санітарно-бактеріологічні дослідження: бакпосів мазків з носа на носійство золотистого стафілокока, мазків на менінгокок, змивів на кишкову паличку та стафілокок, стерильності інструменту, перев’язувального та шовного матеріалу.

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гуморальний імунітет: концентрація загальних імуноглобулінів (ІgА, ІgG, ІgМ), циркулюючі імунні комплекси (ЦІК 3%, ЦІК 4%), кріоглобуліни, секреторний імуноглобулін IgА (сироватка, слина).

Клітинний імунітет: лімфоцитарна формула (СД3, СД4, СД8, СД16, СД22, ІРI), загальна окисно-відновна активність нейтрофілів (НСТ- тест), цитотоксичний коефіцієнт (ЦК), фагоцитарна активність нейтрофілів (фагоцитарний індекс ФІ, фагоцитарне число ФЧ).

Група крові та резус-фактор, Le-клітини, реакція мікропреципітації (РМП), ревмофактор, ревмофактор (кількісно).

Дослідження методом ПЛР: вірусний гепатит В (HBV якісно/кількісно (плазма)), вірусний гепатит С (HCV якісно/кількісно (плазма)), цитомегаловірус (CMV якісно/кількісно (кров, сеча, ліквор)), вірус Епштейна-Барр (EBV якісно/кількісно (кров, сеча, ліквор)), вірус герпесу людини 6 типу (HHV-6 якісно/кількісно (кров, сеча, ліквор)), вірус простого герпесу 1,2 типу (HHV-1,2 якісно/кількісно(кров, сеча, ліквор)), мікобактерія туберкульозу (МВТС (харкотиння, кров, виділення з рани, ліквор, пунктат, промивні води)).

В структуру КДЛ входять підрозділи: біохімічний; загально-клінічний; гематологічний; бактеріологічний; імунологічний; ургентний; лабораторія ПЛР.

У відділенні працюють: 23 лікаря; 40 лаборантів, 1 процедурна м/с, 16 молодших медсестер.

Лабораторні дослідження виконуються на такому обладнанні:

Біохімічний підрозділ

1 Аналізатор біохімічний Аccent 200, Аccent 220 S
2 Автоматичний біохімічний аналізатор DS-401
3 Автоматичний коагулометр COAGL
4 Аналізатор агрегації тромбоцитів АР 2110
5 Хемілюмінісцентний імуноаналізатор Maglumi 800 – ІХЛА
6 Аналізатор імуноферментний STAT FAX 303
7 Пристрій електроферезу білків сироватки крові «Астра»
8 Спектрофотометр PV 1251 C
9 Коагулометр Humaclot Duo
10 Аналізатор електролітів LabAnalyt -910C
11 Аналізатор біохімічний напівавтом. Humalyzer 3000 M
12 Коагулометр Paber-1 (LG)
13 Напівавтоматичний біохімічний аналізатор Multi +
14 Автоматичний аналізатор глюкози та лактатуBiosen C-li

Загально-клінічний підрозділ
1 Напівавтоматична станція для аналізу калу ParaSys

Лабораторія ПЛР
1 Система для ампліфікації в реальному часі Rotor-Gene Q

Гематологічний підрозділ
1 Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30
2 Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 5 5-diff
3 Автоматичний гематологічний аналізатор Yumizen H500 5-diff
4 Автоматичний гематологічний аналізатор Micros 60

Бактеріологічний підрозділ
1 Мікробіологічний автоматичний аналізатор VITEK 2 Compact

Імунологічний підрозділ
1 Люмінесцентний мікроскоп Гранум Л-30
2 Аналізатор імуноферментний STAT FAX 303
3 Хемілюмінісцентний імуноаналізатор Maglumi 800 – ІХЛА

В структуру КДЛ входять підрозділи: біохімічний; загально-клінічний; гематологічний; бактеріологічний; імунологічний; ургентний; лабораторія ПЛР.

У відділенні працюють: 23 лікаря; 40 лаборантів, 1 процедурна м/с, 16 молодших медсестер.

Лабораторні дослідження виконуються на такому обладнанні:

Біохімічний підрозділ
1 Аналізатор біохімічний Аccent 200, Аccent 220 S
2 Автоматичний біохімічний аналізатор DS-401
3 Автоматичний коагулометр COAGL
4 Аналізатор агрегації тромбоцитів АР 2110
5 Хемілюмінісцентний імуноаналізатор Maglumi 800 – ІХЛА
6 Аналізатор імуноферментний STAT FAX 303
7 Пристрій електроферезу білків сироватки крові «Астра»
8 Спектрофотометр PV 1251 C
9 Коагулометр Humaclot Duo
10 Аналізатор електролітів LabAnalyt -910C
11 Аналізатор біохімічний напівавтом. Humalyzer 3000 M
12 Коагулометр Paber-1 (LG)
13 Напівавтоматичний біохімічний аналізатор Multi +
14 Автоматичний аналізатор глюкози та лактатуBiosen C-li

Загально-клінічний підрозділ
1 Напівавтоматична станція для аналізу калу ParaSys

Гематологічний підрозділ
1 Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30
2 Автоматичний гематологічний аналізатор Abacus 5 5-diff
3 Автоматичний гематологічний аналізатор Yumizen H500 5-diff
4 Автоматичний гематологічний аналізатор Micros 60

Бактеріологічний підрозділ
1 Мікробіологічний автоматичний аналізатор VITEK 2 Compact

Імунологічний підрозділ
1 Люмінесцентний мікроскоп Гранум Л-30
2 Аналізатор імуноферментний STAT FAX 303
3 Хемілюмінісцентний імуноаналізатор Maglumi 800 – ІХЛА

Лабораторія ПЛР
1 Система для ампліфікації в реальному часі Rotor-Gene Q

Балан Уляна Володимирівна

Балан Уляна Володимирівна

Завідувач відділення
Лабораторія Івано-Франківськ

Записуйтесь на прийом до лікаря онлайн!

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

logo

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2023 КНП ОКЛ

МЕНЮ