ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

Лабораторні дослідження

* у разі надання медичних послуг іноземним громадянам, ціна без ПДВ буде збільшена на коефіціент 1,1662

* вартість перебування іноземних громадян на стаціонарному лікуванні, визначається індивідуально у кожному випадку (в залежності від відділення ОКЛ і виділенних кошторисних призначень) і затверджеється головним лікарем

ПОСЛУГАЦІНА
Білковий обмін
Альбумін 42 грн.
Електрофорез білків 230 грн.
Загальний білок 41 грн.
Серомукоїд 32 грн.
Тимолова проба 26 грн.
Вуглеводний обмін
Глікемічний профіль 180 грн.
Глікований гемоглобін 144 грн.
Глюкоза (капілярна кров) 45 грн.
Глюкоза ліквору 42 грн.
Глюкоза сечі 41 грн.
Глюкоза сироватки 42 грн.
Інсулін 155 грн.
С-пептид 155 грн.
Гематологічні дослідження
Le- клітини 103 грн.
Відбитки лімфовузла 228 грн.
Загальний аналіз крові 100 грн.
ЗАК+ лейкоцитарна формула + ШОЕ 142 грн.
Лейкоцитарна формула 38 грн.
Мієлограма (кістковий мозок) 373 грн.
Осмотична резистентність 109 грн.
Ретикулоцити 25 грн.
Товста крапля 63 грн.
Тривалість кровотечі по Дюке (з мочки вуха) 18 грн.
Тромбоцити (фарбований мазок) 38 грн.
Цитохімічний аналіз крові (цитохімія бластів) 254 грн.
Час згортання по Моравіцу (з пальця) 24 грн.
ШОЄ 19 грн.
Гормональні дослідження
АТ до ТПО 155 грн.
Кортизол 153 грн.
Паратгормон 179 грн.
Розрахункова калькуляція вартості циклоспорину А 587 грн.
Т3 вільний 97 грн.
Т4 вільний 97 грн.
ТТГ 187 грн.
Дослідження калу
Аналіз калу на напівавтоматичній станції ParaSys APACOR, Великобританія 97 грн.
Аналіз калу на яйця гельмінтів 100 грн.
Копрограма 200 грн.
Дослідження сечі
Аналіз сечі на мікроальбумінурію 55 грн.
Ацетон сечі 24 грн.
Білок в сечі 30 грн.
ДВБ (добова втрата білка) 49 грн.
Діастаза сечі 33 грн.
Дослідження сечі на Бенс-Джонс 36 грн.
Жовчні пігменти 18 грн.
Загальний аналіз сечі 54 грн.
Мікроальбумін 78 грн.
Сеча по Земницькому 80 грн.
Сеча по Нечипоренко 54 грн.
Дослідження системи гемостазу
Агрегація тромбоцитів 32 грн.
АЧТЧ 32 грн.
Гематокрит 18 грн.
Д-димер (ІФА) 143 грн.
Індекс ретракції 12 грн.
Протромбіновий час, протромбін по Квіку, МНВ 30 грн.
Тромбіновий час 44 грн.
ФА (фібринолітична активність) 12 грн.
Фібриноген 34 грн.
Електроліти
Гази крові 74 грн.
Калій, натрій, хлориди сироватки крові 48 грн.
Кальцій іонізований 44 грн.
Кальцій загальний сироватки крові 44 грн.
Кальцій сечі 47 грн.
Фосфор сечі 45 грн.
Фосфор неорганічний сироватки 45 грн.
Хлориди ліквору 48 грн.
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін Ig G загальний 72 грн.
Імуноглобулін Ig М загальний 72 грн.
Імуноглобулін IgА загальний 72 грн.
Імуноглобулін IgА секреторний 77 грн.
Імуноглобулін Е 70 грн.
Кріоглобуліни 31 грн.
НСТ-тест 35 грн.
Лімфоцитарна формула 70 грн.
Фагоцитарне число 52 грн.
Фагоцитарний індекс 52 грн.
ЦІК 3% 33 грн.
ЦІК 4% 36 грн.
ЦК (цитотоксичні клітини) 35 грн.
Імуносерологічні дослідження
Rh-група + резус фактор 46 грн.
Гепатит В ( НBsAg) 122 грн.
Гепатит С (aHCV) 207 грн.
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном РМП 33 грн.
Сумарні антитіла (IgG, IgA, IgМ) до Treponema pallidum (RW) 38 грн.
Інфекції та віруси
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG (ІФА) 175 грн.
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG ІХЛА 314 грн.
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (ІФА) 172 грн.
SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (ІХЛА) 314 грн.
Ліпідний обмін
Ліпідограма 134 грн.
Тригліцериди 43 грн.
Холестерин загальний 42 грн.
Холестерин ЛПВГ (холестерин ліпопротеїдну високої густини) 44 грн.
Маркери обміну заліза
Гідроксивітамін Д 419 грн.
Коефіцієнт насичення трансферину залізом 222 грн.
Сироваткове залізо 43 грн.
Трансферин 199 грн.
Феритин 202 грн.
Ціанокобаламін (Вітамін В12) 223 грн.
Онкологічні маркери
ПСА вільний 154 грн.
ПСА загальний 154 грн.
Специфічні білки
Ревматоїдний фактор (кількісно) 50 грн.
Ревматоїдний фактор (якісно) 37 грн.
С-реактивний білок (СРБ) сечі кількісно 82 грн.
С-реактивний білок (СРБ) сироватки кількісно 93 грн.
Титр О-антистрептолізин (кількісно) (АСЛ-О) 50 грн.
Субстрати
Білірубін загальний 41 грн.
Білірубін прямий 41 грн.
Кліренс креатиніну (сечовина сироватки + креатинін сироватки) 77 грн.
Клубочкова фільтрація (сечовина сироватки + креатинін сироватки+ сечовина сечі + креатинін сечі) 96 грн.
Креатинін сечі 41 грн.
Креатинін сироватки 41 грн.
Сечова кислота 42 грн.
Сечовина сечі 45 грн.
Сечовина сироватки 42 грн.
Співвідношення альбуміну до креатиніну 67 грн.
Такролімус 700 грн.
Ферменти
λ-амілаза 50 грн.
АЛТ 41 грн.
АСТ 41 грн.
Лужна фосфотаза 42 грн.
Цитологічні дослідження
Аналіз ліквору 50 грн.
Аналіз пунктату 53 грн.
Ендоскопічний вміст 78 грн.
Жіночі мазки на флору 41 грн.
Жіночі мазки на цитологію 44 грн.
Ліквор на АК 50 грн.
Ліквор на БК 55 грн.
Пунктат простати на АК 243 грн.
Пунктат простати на флору 74 грн.
Пунктат щитовидної залози 513 грн.
Сеча на АК 53 грн.
Сеча на БК 51 грн.
Харкотиння на АК 70 грн.
Харкотиння на БК 74 грн.
CITO-TESTи
Тест на глісований гемоглобін 151 грн.
Тест на Д-димер 223 грн.
Тест на натрій-уретичний пептид 427 грн.
Тест на прокальцитонін 499 грн.
Тест на тропонін 247 грн.
Швидкий тест на ВІЛ/СНІД 121 грн.
Швидкий-тест коронавирус (SARS-CoV-2) антиген 200 грн.
Забір крові
Забір крові на біохімічні дослідження (1 пробірка) 31 грн.
Забір крові на ПЛР дослідження (1 пробірка) 31 грн.
Забір крові (2 пробірки) 37 грн.
Забір крові (3 пробірки) 42 грн.
Забір крові (4 пробірки) 47 грн.
Забір крові (5 пробірок) 53 грн.
Забір крові (6 пробірок) 58 грн.
Забір крові (7 пробірок) 63 грн.
Лабораторні дослідження ПЛР
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в крові (якісний метод) 280 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в лікворі (якісний метод) 280 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в мокротинні (якісний метод) 280 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (якісний метод) 239 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (кількісний метод) 511 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (кількісний метод) 234 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (якісний метод) 234 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (кількісний метод) 238 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (якісний метод) 238 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (кількісний метод) 232 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (якісний метод) 232 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в крові (якісний метод) 229 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в лікворі (якісний метод) 227 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (кількісний метод) 227 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (якісний метод) 227 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в крові (якісний метод ) 222 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в лікворі (якісний метод ) 220 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (кількісний метод ) 220 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (якісний метод ) 220 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (кількісний метод) 236 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (якісний метод) 226 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (кількісний метод) 236 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (якісний метод) 226 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в слині (якісний метод) 462 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (кількісний метод) 608 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (якісний метод) 241 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусу Covid-19 488 грн.

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2022 КНП ОКЛ

МЕНЮ