ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

Лабораторні дослідження

* у разі надання медичних послуг іноземним громадянам, ціна без ПДВ буде збільшена на коефіціент 1,1662

* вартість перебування іноземних громадян на стаціонарному лікуванні, визначається індивідуально у кожному випадку (в залежності від відділення ОКЛ і виділенних кошторисних призначень) і затверджеється головним лікарем

ПОСЛУГАЦІНА (грн.)

Маніпуляційні послуги

 

Забір крові 

20

Пробірка Primavette з активатором згортання (червона кришка)+голка (у випадку необхідності)

7

Біохімічні дослідження

 

Білковий обмін :

 

Загальний білок

34

Альбумін

33

Електрофорез білків

120

Ниркові проби:

 

Креатинін сечі

35

Сечовина сечі 

43

Креатинін сироватки

35

Сечовина сироватки

34

Сечова кислота

34

Клубочкова фільтрація (сечовина сечі, сечовина крові, креатинін сечі, креатинін крові)

123

Проба Реберга (креатинін крові, креатинін сечі)

62

Кліренс (креатинін крові)

27

Осадочні проби:

 

Тимолова проба

20

Водно-солевий обмін:

 

Калій крові

36

Калій сироватки

30

Натрій сироватки

30

Хлориди сироватки 

30

Хлориди ліквору 

30

Кальцій сироватки

28

Кальцій сироватки іонізований

30

Кальція сечі

32

Фосфор сироватки 

30

Фосфор сечі

35

Мідь сироватки 

38

Залізо сироваткове

36

Магній 

25

Дослідження пігментів:

 

Білірубін загальний

34

Білірубін прямий 

34

Ліпідний обмін:

 

Загальний  холестерин сироватки 

35

Тригліцериди сироватки

28

Холестерин ЛПВГ

50

Вуглеводний обімн:

 

Глюкоза сечі

20

Глюкоза ліквору

24

Глюкоза крові

28

Глюкоза (автомат)

39

Глюкоза (венозної крові)

35

Глюкоза (капілярної крові)

32

Глікозильований гемоглобін 

105

Глікемічний профіль (глюкоза крові 2 рази)

70

Серомукоїд 

25

Ферменти:

 

АСТ

33

АЛТ

34

λ-амілаза 

32

Лужна фосфотаза 

34

Гормональні дослідження

 

АТ до ТПО

105

ТТГ

85

Т3 вільний

110

Т4 вільний

110

Кортизол

110

Паратгормон

115

Онкологічні дослідження

 

ПСА (простато-специфічний антиген)

130

ПСА загальний

131

Імунологічні дослідження 

 

Імуноглобулін Ig G загальний

65

Імуноглобулін Ig М загальний

65

Імуноглобулін IgА загальний

65

Імуноглобулін IgА секреторний

65

Імуноглобулін Е

73

ЦІК 3% 

13

ЦІК 4%

16

Фагоцитарне число

35

Фагоцитарний індекс

35

НСТ-тест 

55

ЦК (цитотоксичні клітини) 

40

Кріоглобуліни

25

Комплемент С3

75

СРБ (кількісно)

39

СРБ (на автоматичному аналізаторі) кількісно

52

СРБ (якісно)

12

РФ (кількісно)

39

РФ (на автоматичному аналізаторі) кількісно

47

РФ (якісно)

16

Rh-група + резус фактор

28

Титр О-антистрептолізин (кількісно)

39

Титр О-антистрептолізин (якісно)

12

Лімфоцитарна формула 

185

Маркери до вірусних гепатитів:

 

Гепатит В ( НBsAg)

90

Гепатит С (aHCV)

90

Інфекції (віруси)

 

Mононуклеоз   (ВЕБ IgG)

100

Мононуклеоз (ВЕБ IgM)

100

BEБ (ЕА) IgG

100

ВЕБ EБV NA І  IgG

95

Герпес тип 1,2  IgG

95

Герпес тип 1,2  IgM

95

Цитомегаловірус IgG

84

Цитомегаловірус IgM

82

Токсоплазма антитіла IgG

90

Токсоплазма антитіла IgМ

90

Хламідія /антитіла IgG

90

Хламідія /антитіла IgА

90

Хламідія /антитіла IgМ

90

Гематологічні дослідження

 

Гемоглобін

15

Еритроцити 

4

Лейкоцити

3

ШОЄ

20

Лейкограма (лейкоцитарна формула)

19

Тромбоцити 

19

Ретикулоцити 

15

Гематокрит (Ht)

13

Час згортання та тривалість кровотечі

14

Час згортання 

3

Тривалість  кровотечі

4

Тривалість  кровотечі по Дюке

3

Мієлограма (кістковий мозок)

95

Le- клітини 

65

Осмотична резистентність 

130

Відбитки лімфовузла

70

Товста крапля 

26

Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном РМП

27

Загальний аналіз + формула крові + забір капілярної крові 

35

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Micros-60 (автомат)

44

Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Abacus Junior-30 (автомат)

49

Експрес методи 

 

Антитіла до H.pilori експрес

129

Тест для виявлення скритої крові у калі 

95

Тест на тропонін

120

Дослідження системи гемостазу (коагулограма)

 

Протромбіновий індекс, протромбінів час, протромбін по Квіку, МНВ (INR)

(міжнародне нормалізоване відношення)

 

37

АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час)

30

Тромбіновий час 

42

Фібриноген

48

Етанолова проба 

4

β-нафтолова проба 

10

 Гематокрит (Ht)

11

АТ-ІІІ

53

Протеїн С 

118

Агрегація тромбоцитів

40

Індекс ретракції

8

РМФК-тест

27

Д-дімер 

145

Плазміноген

55

ФА (фібринолітична активність) 

8

Клінічні дослідження

 

Загальний аналіз сечі 

33

Аналіз сечі на мікроальбумінурію

36

Ацетон сечі

15

Білок  в сечі

22

ДВБ (добова втрата білка)

24

Діастаза сечі 

25

Жовчні пігменти

18

Дослідження сечі на Бенс-Джонс

25

Сеча по Земницькому 

71

Сеча по Нечипоренко

24

Кал на я/г 

24

Копрограма 

122

Цитологічні дослідження

 

Сеча на АК

30

Сеча на БК

38

Харкотиння на АК

50

Харкотиння на БК

47

Ліквор на АК

37

Лікор на БК

37

Жіночі мазки на АК

28

Жіночі мазки на флору

24

Пунктат простати на АК

36

Пунктат простати на флору

36

Пунктат щитовидної залози

210

Аналіз ліквору 

40

Аналіз пунктату 

66

Ендоскопія

70

Бактеріологічні дослідження

Визначення чутливості грибків до антибіотиків

57

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків (5 чашок)

123

Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків (7 чашок)

161

Дослідження виділень із вуха з від'ємним результатом

73

Дослідження виділень із вуха з позитивним результатом з виділенням грам паличок

198

Дослідження виділень із вуха з позитивним результатом з виділенням грибів

105

Дослідження виділень із вуха з позитивним результатом з виділенням стафілокока

111

Дослідження виділень із вуха з позитивним результатом з виділенням стрептокока

117

Дослідження виділень із ока з від'ємним результатом

103

Дослідження виділень із ока з позитивним результатом з виділенням Candida

164

Дослідження виділень із ока з позитивним результатом з виділенням грам-паличок

209

Дослідження виділень із ока з позитивним результатом з виділенням стрептокока

154

Дослідження гною з від'ємним результатом

152

Дослідження гною з позитивним результатом з виділенням грам-паличок

228

Дослідження гною з позитивним результатом з виділенням грибів

208

Дослідження гною з позитивним результатом з виділенням стафілокока

216

Дослідження гною з позитивним результатом з виділенням стрептокока

191

Дослідження гною на анаероби з від'ємним результатом

28

Дослідження гною на анаероби з позитивним результатом

91

Дослідження жовчі з від'ємним результатом (кожна порція окремо)

59

Дослідження жовчі з позитивним результатом з виділенням анаеробів (кожна порція окремо)

89

Дослідження жовчі з позитивним результатом з виділенням ентеробактерій (кожна порція окремо)

154

Дослідження жовчі з позитивним результатом з виділенням стафілокока (кожна порція окремо)

136

Дослідження жовчі на сальмонели з від'ємним результатом (кожна порція окремо)

69

Дослідження жовчі на сальмонели з позитивним результатом (кожна порція окремо)

170

Дослідження змивів на золотистий стафілокок з від'ємним результатом

81

Дослідження змивів на золотистий стафілокок з позитивним результатом

91

Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з від'ємним результатом

48

Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з позитивним результатом

82

Дослідження із жіночих статевих органів із від'ємним результатом

76

Дослідження із жіночих статевих органів із позитивним результатом з виділенням грам-паличок

191

Дослідження із жіночих статевих органів із позитивним результатом з виділенням грибів

139

Дослідження із жіночих статевих органів із позитивним результатом з виділенням стафілокока

137

Дослідження із жіночих статевих органів із позитивним результатом з виділенням стрептокока

130

Дослідження калу на дисбактеріоз (з біфідобактерій і Peptostreptococcus)

284

Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією ентеробактерій і анаеробів)

333

Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією ентеробактерій і пептострептокока, стафілокока)

309

Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією ентеробактерій)

315

Дослідження калу на ешеріхії з від'ємним результатом

36

Дослідження калу на ешеріхії з позитивним результатом

131

Дослідження калу на патогенні ентеробактерії (з позитивним результатом) з виділенням дизентерії Зонне

190

Дослідження калу на патогенні ентеробактерії (з позитивним результатом) з виділенням дизентерії Флекснера

151

Дослідження калу на патогенні ентеробактерії (з позитивним результатом) з виділенням сальмонел

185

Дослідження калу на патогенні ентеробактерії і ешеріхії з від'ємним результатом

69

Дослідження калу на умовно-патогенні ентеробактерії

122

Дослідження крові  (з позитивним результатом) з виділенням ентеробактерій

183

Дослідження крові на стерильність (з позитивним результатом) з виділенням стафілокока

167

Дослідження крові на стерильність з від'ємним результатом

96

Дослідження ліквору з від'ємним результатом

213

Дослідження ліквору з позитивним виділенням менінгококу

269

Дослідження ліквору з позитивним виділенням стафілококу

126

Дослідження матеріалу на стерильність з від'ємним результатом

56

Дослідження матеріалу на стерильність з позитивним результатом

60

Дослідження повітря закритих приміщень (з від'ємним результатом)

106

Дослідження повітря закритих приміщень (з позитивним результатом)

117

Дослідження сечі з позитивним результатом з виділенням стафілококів

128

Дослідження сечі на сальмонели з від'ємним результатом

62

Дослідження сечі на сальмонели з позитивним результатом

152

Дослідження сечі на флору (з позитивним результатом) з виділенням ентеробактерій

169

Дослідження сечі на флору з від'ємним результатом

55

Кров (гемокультура) на виділення сальмонел черевного тифу з від'ємним результатом

93

Кров (гемокультура) на виділення сальмонел черевного тифу з позитивним результатом

239

Мазки з зіва, носа з від'ємним результатом

120

Мазки з зіва, носа з позитивним результатом з виділенням грам-палички

174

Мазки з зіва, носа з позитивним результатом з виділенням стафілокока

138

Мазки з зіва, носа з позитивним результатом з виділенням стрептокока

152

Мазки з зіва, носа на дифтерію з від'ємним результатом

72

Мазки з зіва, носа на дифтерію з позитивним результатом

123

Мазки з зіва, носа на золотистий стафілокок з від'ємним результатом

80

Мазки з зіва, носа на золотистий стафілокок з позитивним результатом

95

Мазки на гриби з позитивним результатом

57

Мазки на грибки з роду Candida

41

Мокрота з від'ємним результатом

143

Мокрота з позитивним результатом з виділенням грам-палочок

188

Мокрота з позитивним результатом з виділенням грибів

191

Мокрота з позитивним результатом з виділенням стафілокока

169

Мокрота з позитивним результатом з виділенням стрептокока

191

Реакція Відаля

71

Полімеразна Ланцюгова Реакція (ПЛР)

Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (якісний метод)

251

Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (кількісний метод)

500

Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту С (якісний метод)

239

Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту С (кількісний метод)

547

Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу (якісний метод)

239

Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу  (якісний метод)

239

Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра (якісний метод)

223

Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу  (якісний метод)

229

Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу (якісний метод)

242

Виділення та ампліфікація ДНК хламідії Chlamydia (якісний метод)

250

Алергопроби (пилкові, побутові) та алерген-специфіної терапії

 

Алергопроби пилкові

230

Алергопроби побутові

200

Алерген-специфічна терапія (АСІТ)

1000

Ендоскопічні дослідження

 

Езофагогастродуаденоскопія діагностична 

227

Езофагогастродуаденоскопія лікувально-діагностична 

322

Сигмоскопія діагностична 

133

Бронхоскопія

439

Колоноскопія тотальна діагностична 

371

Колоноскопія тотальна лікувально-діагностична

399

Ректороманоскопія

199

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

hospital.if.ua@gmail.com

Email реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

КОНТАКТИ

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

hospital.if.ua@gmail.com

Email реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2008 - 2020. Розроблено в SUDUS Team

МЕНЮ