ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ

Лабораторні дослідження

* у разі надання медичних послуг іноземним громадянам, ціна без ПДВ буде збільшена на коефіціент 1,1662

* вартість перебування іноземних громадян на стаціонарному лікуванні, визначається індивідуально у кожному випадку (в залежності від відділення ОКЛ і виділенних кошторисних призначень) і затверджеється головним лікарем

ПОСЛУГАЦІНА
Ферменти 
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 40 грн.
Альфа-амілаза 40 грн.
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 40 грн.
Гама-глутамілтранфераза (ГГТ) 40 грн.
Лужна фосфотаза 40 грн.
Субстрати
Білірубін загальний 40 грн.
Білірубін прямий 40 грн.
Кліренс креатинину 65 грн.
Клубочкова фільтрація 95 грн.
Креатинін 45 грн.
Креатинін сечі 45 грн.
Сечова кислота 40 грн.
Сечовина 45 грн.
Сечовина сечі 45 грн.
Співвідношення альбумін/креатинін сечі 90 грн.
Такролімус 575 грн.
Білковий обмін
Альбумін 40 грн.
Електрофорез білків 200 грн.
Загальний білок 40 грн.
Серомукоїд 50 грн.
Тимолова проба 35 грн.
Специфічні білки
Антистрептолізин О (АСЛ-О) 75 грн.
Ревматоїдний фактор (РФ) кількісно 75 грн.
Ревматоїдний фактор (РФ) якісно 75 грн.
С-реактивний білок (СРБ) сечі кількісно 80 грн.
С-реактивний білок (СРБ) сироватки кількісно 80 грн.
Ліпідний обмін
Ліпідограма 145 грн.
Тригліцериди 45 грн.
Холестерин  ліпопротеїнів високої густини (Х-ЛПВГ) 55 грн.
Холестерин загальний 45 грн.
Маркери обміну заліза
Гідроксивітімін Д 365 грн.
Сироваткове залізо 45 грн.
Трансферин 175 грн.
Феритин 190 грн.
Ціанокобаламін (Вітамін В 12) 200 грн.
Вуглеводний обмін
Глікемічна крива після навантаження глюкозою 95 грн.
Глікемічний профіль 120 грн.
Глікований гемоглобін 95 грн.
Глюкоза (капілярна кров) 40 грн.
Глюкоза ліквору 45 грн.
Глюкоза сечі 40 грн.
Інсулін 135 грн.
С-пептид 145 грн.
Електроліти
Гази крові 60 грн.
Калій, натрій, хлориди сироватки крові 65 грн.
Кальцій загальний сироватки крові 45 грн.
Кальцій іонізований 50 грн.
Кальцій сечі 45 грн.
Фосфор неорганічний сироватки 40 грн.
Фосфор сечі 40 грн.
Хлориди ліквору 40 грн.
Дослідження системи гемостазу
D-дімер 200 грн.
Агрегація тромбоцитів 60 грн.
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 65 грн.
Антитромбін-ІІІ 90 грн.
Гематокрит 25 грн.
Етанолова проба 16 грн.
Індекс ретракції 30 грн.
Плазміноген 130 грн.
Протеїн С 160 грн.
Протромбіновий тест (протромбінів час (ПЧ), протромбіновий індекс (ПІ), протромбін по Квіку, МНВ (INR) 60 грн.
РМФК-тест 55 грн.
Тромбіновий час (ТЧ) 85 грн.
Фібриноген 65 грн.
Фібринолітична активність 30 грн.
Гематологічні дослідження
Le- клітини 145 грн.
Аналіз відбитку лімфовузла 130 грн.
Загальний аналіз крові (з лейкоцитарною формулою та ШОЕ) 150 грн.
Лейкоцитарна формула 40 грн.
Мієлограма (кістковий мозок) 260 грн.
Осмотична резистентність еристроцитів 120 грн.
Ретикулоцити 50 грн.
Товста крапля 60 грн.
Тривалість  кровотечі по Дюке 9 (з мочки вуха) 30 грн.
Тромбоцити (фарбований мазок) 25 грн.
Час згортання по Моравіцу (з пальця) 20 грн.
Дослідження сечі
Аналіз сечі по Зимницькому 135 грн.
Аналіз сечі по Нечипоренко 80 грн.
Ацетон сечі 30 грн.
Білок сечі 35 грн.
Діастаза (альфа-амілаза) сечі 35 грн.
Добова втрата білка 50 грн.
Дослідження сечі на Бенс-Джонс 35 грн.
Жовчні пігменти 20 грн.
Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осаду) 80 грн.
Мікроальбумінурія 45 грн.
Цитологічні дослідження
Аналіз ендоскопічного вмісту 50 грн.
Аналіз ліквору 70 грн.
Аналіз ліквору на АК 70 грн.
Аналіз ліквору на БК 85 грн.
Аналіз мокротиння на АК 65 грн.
Аналіз мокротиння на БК 75 грн.
Аналіз пунктату простати на АК 50 грн.
Аналіз пунктату простати на флору 45 грн.
Аналіз пунктату щитовидної залози 530 грн.
Аналіз сечі на АК 40 грн.
Аналіз сечі на БК 50 грн.
Жіночі мазки на флору 35 грн.
Гормональні дослідження
Антитіла до тиреопероксидази (А- ТПО) 155 грн.
Кортизол 135 грн.
Паратгормон (ПАРГ) 135 грн.
Тироксин вільний (Т4 вільний) 115 грн.
Трийодтиронін (Т3 вільний) 115 грн.
Циклоспорину А (CSA) 470 грн.
Онкологічні маркери
Простатичний специфічний антиген вільний (ПСАв) 140 грн.
Простатичний специфічний антиген загальний (ПСАз) 140 грн.
Імуносерологічні дослідження
Вірусний гепатит В ( НBsAg) 120 грн.
Вірусний гепатит С (АВ-HCV) 175 грн.
Група крові та резус фактор 70 грн.
Реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (РМП) 30 грн.
Сумарні антитіла IgM, IgG,  IgA до Treponema pallidum(RW) 35 грн.
Інфекції та віруси
Вірус Епштейн-Барра IgG 140 грн.
Вірус Епштейн-Барра IgМ 150 грн.
Герпевірус 1,2 (HSV)  IgG 150 грн.
Герпевірус 1,2 (HSV)  IgM 150 грн.
Імунологічні дослідження
Імуноглобулін А секреторний (слина) 90 грн.
Імуноглобулін А загальний 90 грн.
Імуноглобулін G загальний 90 грн.
Імуноглобулін Ig Е загальний 90 грн.
Імуноглобулін Ig М загальний 90 грн.
Імунограма клітинний імунітет 360 грн.
Комплемент С3 110 грн.
Кріоглобуліни 30 грн.
НСТ-тест 40 грн.
Фагоцитарне число 70 грн.
Фагоцитарний індекс 70 грн.
ЦІК 3% 50 грн.
ЦІК 4% 50 грн.
ЦК (цитотоксичні клітини) 50 грн.
СІТО-TESTи
ВІЛ/СНІД інфекція 80 грн.
Глікований гемоглобін 100 грн.
Забір крові
Забір крові на біохімічні дослідження (1 пробірка) 30 грн.
Забір крові на ПЛР дослідження (1 пробірка) 30 грн.
Забір крові (2 пробірки) 40 грн.
Забір крові (3 пробірки) 45 грн.
Забір крові (4 пробірки) 50 грн.
Забір крові (5 пробірок) 55 грн.
Забір крові (6 пробірок) 60 грн.
Забір крові (7 пробірок) 65 грн.
Бактеріологічні дослідження 
Дослідження крові на стерильність (з від’ємним результатом) дослідження80 грн.
Дослідження крові на стерильність (з позитивним результатом), ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження680 грн.
Дослідження сечі на флору з від’ємним результатом дослідження40 грн.
Дослідження сечі з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження640 грн.
Дослідження калу на патогенні ентеробактерії і та ешеріхії з від’ємним результатом дослідження90 грн.
Дослідження калу на патогенні ентеробактерії та ешеріхії з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження680 грн.
Дослідження жовчі з від’ємним результатом (кожна порція окремо) дослідження 40 грн.
Дослідження жовчі з позитивним результатом (кожна порція окремо) , ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження680 грн.
Дослідження жовчі з позитивним результатом з виділенням анаеробів (кожна порція окремо) дослідження80 грн.
Дослідження калу на дисбактеріоз, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження890 грн.
Мазки з зіва, носа на золотистий стафілокок з від’ємним результатом дослідження40 грн.
Мазки з зіва, носа на золотистий стафілокок з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження670 грн.
Мазки з зіва носа на флору з від’ємним результатом дослідження50 грн.
Мазки з зіва, носа на флору з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження680 грн.
Мазки на грибки з роду Candida з від’ємним результатом дослідження29 грн.
Мазки на гриби з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження670 грн.
Мазки із зіва носа на дифтерію з від’ємним результатом дослідження225 грн.
Мазки із зіва носа на дифтерію з позитивним результатом дослідження320 грн.
Мокрота з від’ємним результатом дослідження415 грн.
Мокрота з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження 765 грн.
Дослідження ліквору з від’ємним результатом дослідження110 грн.
Дослідження ліквору з позитивним виділенням менінгококу дослідження180 грн.
Дослідження ліквору з позитивним, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість дослідження675 грн.
Дослідження виділень із ока з від’ємним результатом дослідження45 грн.
Дослідження виділень із ока з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження815 грн.
Дослідження виділень із вуха з від’ємним результатом дослідження75 грн.
Дослідження виділень із вуха з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження705 грн.
Дослідження гною з від’ємним результатом дослідження85 грн.
Дослідження гною з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження675 грн.
Дослідження гною на анаероби із від’ємним результатом дослідження30 грн.
Дослідження гною на анаероби із позитивним результатом дослідження35 грн.
Дослідження виділень із жіночих статевих органів із від’ємним результатом дослідження125 грн.
Дослідження виділень із жіночих статевих органів із позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження685 грн.
Кров (гемокультура) на виділення сальмонел черевного тифу з від’ємним результатом дослідження95 грн.
Кров (гемокультура) на виділення сальмонел черевного тифу з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження690 грн.
Дослідження змивів на золотистий стафілокок з від’ємним результатом дослідження40 грн.
Дослідження змивів на золотистий стафілокок з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження100 грн.
Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з від’ємним результатом без відбору матеріалу дослідження28 грн.
Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з від’ємним результатом з відбором матеріалу дослідження130 грн.
Дослідження змивів на кишкову групу мікроорганізмів з позитивним результатом, ідентифікація збудника та антибіотикочутливість на автоматичному аналізаторі VITEC-2 дослідження150 грн.
Дослідження матеріалу на стерильність з від’ємним результатом дослідження24 грн.
Дослідження матеріалу на стерильність з позитивним результатом дослідження30 грн.
Дослідження повітря закритих приміщень (з від’ємним результатом) дослідження130 грн.
Дослідження повітря закритих приміщень (з позитивним результатом) дослідження145 грн.
Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією ентеробактерій) дослідження235 грн.
Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією ентеробактерій і анаеробів) дослідження225 грн.
Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією ентеробактерій і пептострептокока, ста...)225 грн.
Дослідження калу на дисбактеріоз (з ідентифікацією біфідобактерій і пептострептокока)140 грн.
Лабораторні дослідження ПЛР 
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (кількісний метод) 500 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусного гепатиту В (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація РНК вірусного гепатиту С (кількісний метод) 600 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в крові (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК цитомегаловірусу в лікворі (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу -1,2 типу в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в крові (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу Епштейн-Барра в лікворі (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в слині (кількісний метод) 225 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК вірусу простого герпесу 6 типу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в крові (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в лікворі (якісний метод) 200 грн.
Виділення та ампліфікація ДНК мікробактерій туберкульозу в мокротинні (якісний метод) 200 грн.

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

(0342) 52-82-11

Телефон реєстратури

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2022 КНП ОКЛ

МЕНЮ