Спеціальні можливості

Про лікарню

Про лікарню

Обласна клінічна лікарня надає висококваліфіковану, вузькоспеціалізовану стаціонарну і консультативну медичну допомогу за 35 спеціальностями. Заснована в 1949 році, обслуговує 1 млн. 100 тис дорослого населення області, є базовою координаційною установою щодо впровадження і розвитку передових медичних технологій , інновацій в управлінні, науково-практичною базою для кафедр медичного університету та медичного коледжу. З грудня 1998 року - заклад вищої акредитаційної категорії

Розгорнуто 765 ліжок. Функціонують 24 спеціалізовані стаціонарні відділення, які представлені ліжками хірургічного, кардіохірургічного, ортопедичного, травматологічного, нейрохірургічного, проктологічного, урологічного, офтальмологічного, отоларингологічного профілів, а також судинної, торакальної та щелепно – лицевої хірургії, опікової травми. Терапевтичний профіль представлений ліжками – алергологічні, пульмонологічні, гастроентерологічні, нефрологічні, імунологічні, ендокринологічні, гастроентерологічні, судинної неврології, ревматологічні, кардіологічні, гематологічні. Використання новітніх медичних технологій дозволило відкрити на базі профільних відділень ряд спеціалізованих центрів: панкреатологічний, ендокринної хірургії, мікрохірургії ока, мікрохірургії ЛОР органів, нефрології та хроніодіалізу.

Щороку стаціонарну допомогу отримують близько 25 тис. пацієнтів, проводиться більше як 12 тис.операцій, з них майже 5 тис. за допомогою міні інвазивних технологій.
В обласній консультативній поліклініці ведеться прийом по 27 спеціальностях, потужністю 362 відвідувань в день, щорічно приймається більше 120 тис. пацієнтів. Функціонують спеціалізовані підрозділи: диспансерне ендокринологічне відділення, ендоскопічний кабінет з можливістю проведення амбулаторних та ендоскопічних операцій, центр клінічної імунології, кабінет скринінгової діагностики захворювань щитовидної залози, глаукоматозний кабінет, сурдологічний кабінет. Створено координаційний центр по роботі із страховими компаніями.

Заклад працює на підставі таких документів:

- Статуту обласної клінічної лікарні, який затверджений рішенням обласної Ради від 20.09.2019 року за №1227-30/2019.

- Ліцензії МОЗ України на право здійснювати медичну практику із 65 лікарських спеціальностей. Наказ МОЗ України від 24.02.2020року № 519 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України».

- Акредитаційного сертифікату про вищу категорію закладу охорони здоров’я (серія МЗ, №014137), виданого Головною акредитаційною комісією при МОЗ України на термін з 23.07.2018р. по 22.07.2021р., реєстраційний номер 10582;

- Свідоцтва про атестацію вимірювальної лабораторії, виданого МОЗ України на термін з 03.11.2014р. до 02.11.2019р.№ 003844;

- Сертифікату на систему управління якістю, зареєстрований у Реєстрі ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» №UA.МQ.048-296-20 від 04 лютого 2021 року, дійсний до 03 лютого 2024 року. Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю обласної клінічної лікарні відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

Система надання медичної допомоги передбачає постійну адаптацію менеджменту обласної клінічної лікарні до нових умов, як внутрішніх, так і зовнішніх, спрямованих на дотримання правил та процедур, визнаних міжнародною спільнотою, та на якість послуг, безпеку праці та охорону навколишнього середовища.

Обласна клінічна лікарня нараховує 1720 працівників, з яких 374 лікарі, 704 середніх медичних працівників, 467 осіб молодшого медичного, 204 особи господарського та іншого персоналу. 70% - лікарі вищої та першої кваліфікаційної категорії, 11 лікарів мають звання “Заслужений лікар України”, 23 практикуючі лікарі - кандидати медичних наук.

В лікарні застосовуються сучасні медичні технології. Зокрема, у відділенні ортопедії і травматології проводяться операції з використання малоінвазивних технологій, операції імплантації штучних кульшових та колінних суглобів. Понад 1 тис. операцій в рік на органах гепато-біліарної зони проводиться у відділенні інвазивних методів діагностики та лікування. Вперше в області виконана операція по видаленню пухлини нирки лапароскопічним методом.
В нейрохірургічному відділенні впроваджено мінінвазивні технології для лікування хворих із судинною патологією, використовуються нові пластичні матеріали та танталові пластини при дефектах кісток черепу. В нейрохірургічній операційній встановлено сучасний операційний мікроскоп, вартістю понад 4,5 млн. грн., придбаний за кошти місцевого бюджету. У відділенні тора кальної хірургії проводяться реконструктивні операції на трахеях та бронхах, освоєно методику оперативного втручання при раку стравоходу, проводиться аксілярні відеоасестовані мініторакотомії при бульозному ураженні легень. У відділенні гастрохірургії проводяться оперативні втручання при декомпенсованому стенозі виходу із шлунку виразкової етіології, панкреатитах за допомогою УЗ сканера.

Стрімкого розвитку набуває кардіохірургія: вперше в області проведена операція на відкритому серці, на новому рівні розпочато оперативні втручання на магістральних судинах, збільшився обсяг операцій зі встановлення кардіостимуляторів, проведення коронарографій, стентування та емболізації судин.
Нейрохірургія хребта та спинного мозку проводить лікування травм та дегенеративних захворювань грудної клітки, поперекового та шийного відділу хребта за допомогою пункційної вертебропластики цементами високої щільності, а також використовуються системи для транспедикулярної фіксації та міжтілового корпородезу.
Значно розширився спектр хірургічних втручань та маніпуляцій з появою операційного ангіографа.

В ОКЛ створено потужні параклінічні відділення.

У рентгенологічному відділенні використовується комп’ютерний томограф в цілодобовому режимі. Використання апарату з електронно-оптичним перетворювачем дає можливість під рентгенологічним контролем проводити близько 3 тисяч операцій на рік: екстракція конкрементів холедоха, імплантація кардіостимуляторів, видалення інородних тіл, інтраопераційна холангіографія. Отримано 3 нових цифрових рентген-апарати.

Використання найсучаснішої ультразвукової апаратури дозволяє встановити точний діагноз, проводити до 500 малоінвазивних оперативних втручань під сонографічним контролем, пункції псевдокист підшлункової залози, кист печінки, розкриття абсцесів черевної порожнини, через шкірне дренування поза- та внутріпечінкових жовчевих шляхів, через шкірні нефротомії.

В клініко-діагностичній лабораторії запроваджено 270 методик. В рік проводиться до 600 тис. досліджень. Застосовуються методики для визначення глюкозильованого гемоглобіну, агрегації тромбоцитів, дослідження ліпідного обміну, мікроальбумінурії, моноклональних антитіл, проводяться цитохімічні дослідження. В основному використовуються автоматичні аналізатори лабораторних показників, що виключає вплив людського фактору. З 2018 року відкрита лабораторія полімеразної ланцюгової реакції.

Багато уваги приділяється удосконаленню наукової організації праці та управлінню. Впроваджена медична інформаційна система «Український медичний офіс». Розширена мережа користувачів персональними комп’ютерами від приймального відділення до сестринського поста. Запроваджені і відпрацьовані програми «Медстат», «Стаціонар», «Поліклініка», «Бухгалтерія», «Кадри».

 

Лікарня бере участь у міжнародному співробітництві з медичними закладами Європейського союзу та США. Проводився обмін делегаціями з управлінням здоров’я повіту Марамуреш (Румунія). З 2014 року триває тісна співпраця між обласною клінічною лікарнею та Краківським спеціалізованим шпиталем ім. Яна Павла II. 22 червня 2015 року у м. Кракові за сприянням Генерального консула України п. В. Максименка підписана Угода про співпрацю та партнерство між обласною клінічною лікарнею м. Івано - Франківська та Краківською спеціалізованою лікарнею ім. Івана Павла II (Польща). В межах дії Угоди в серпні 2015року обласній клінічній лікарні гуманітарна допомога - передано реанімаційне та лабораторне обладнання та функціональні ліжка. 22 квітня 2016 року організована І Польсько-Українська конференція «Серцево-судинні захворювання в 2015 році». У травні 2019 року проведена ІІ Польсько-Українська конференція з проблем серцевої-судинної патології.

 

За підписаними угодами про співпрацю між обласною клінічною лікарнею та Краківським спеціалізованим шпиталем ім.Івана-Павла ІІ та Інститутом клінічної та експериментальної медицини м.Праги, 2018 року пройшли стажування 13 лікарів: 10 - в Краківській клініці, 2 – Празькій, 1 – Канада.

Обласна клінічна лікарня надає висококваліфіковану, вузькоспеціалізовану стаціонарну і консультативну медичну допомогу за 35 спеціальностями. Заснована в 1949 році, обслуговує 1 млн. 100 тис дорослого населення області, є базовою координаційною установою щодо впровадження і розвитку передових медичних технологій , інновацій в управлінні, науково-практичною базою для кафедр медичного університету та медичного коледжу. З грудня 1998 року - заклад вищої акредитаційної категорії

Розгорнуто 765 ліжок. Функціонують 24 спеціалізовані стаціонарні відділення, які представлені ліжками хірургічного, кардіохірургічного, ортопедичного, травматологічного, нейрохірургічного, проктологічного, урологічного, офтальмологічного, отоларингологічного профілів, а також судинної, торакальної та щелепно – лицевої хірургії, опікової травми. Терапевтичний профіль представлений ліжками – алергологічні, пульмонологічні, гастроентерологічні, нефрологічні, імунологічні, ендокринологічні, гастроентерологічні, судинної неврології, ревматологічні, кардіологічні, гематологічні. Використання новітніх медичних технологій дозволило відкрити на базі профільних відділень ряд спеціалізованих центрів: панкреатологічний, ендокринної хірургії, мікрохірургії ока, мікрохірургії ЛОР органів, нефрології та хроніодіалізу.

Щороку стаціонарну допомогу отримують близько 25 тис. пацієнтів, проводиться більше як 12 тис.операцій, з них майже 5 тис. за допомогою міні інвазивних технологій.
В обласній консультативній поліклініці ведеться прийом по 27 спеціальностях, потужністю 362 відвідувань в день, щорічно приймається більше 120 тис. пацієнтів. Функціонують спеціалізовані підрозділи: диспансерне ендокринологічне відділення, ендоскопічний кабінет з можливістю проведення амбулаторних та ендоскопічних операцій, центр клінічної імунології, кабінет скринінгової діагностики захворювань щитовидної залози, глаукоматозний кабінет, сурдологічний кабінет. Створено координаційний центр по роботі із страховими компаніями.

Заклад працює на підставі таких документів:

- Статуту обласної клінічної лікарні, який затверджений рішенням обласної Ради від 20.09.2019 року за №1227-30/2019.

- Ліцензії МОЗ України на право здійснювати медичну практику із 65 лікарських спеціальностей. Наказ МОЗ України від 24.02.2020року № 519 «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України».

- Акредитаційного сертифікату про вищу категорію закладу охорони здоров’я (серія МЗ, №014137), виданого Головною акредитаційною комісією при МОЗ України на термін з 23.07.2018р. по 22.07.2021р., реєстраційний номер 10582;

- Свідоцтва про атестацію вимірювальної лабораторії, виданого МОЗ України на термін з 03.11.2014р. до 02.11.2019р.№ 003844;

- Сертифікату на систему управління якістю, зареєстрований у Реєстрі ООВ «Орган сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» №UA.МQ.048-296-20 від 04 лютого 2021 року, дійсний до 03 лютого 2024 року. Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю обласної клінічної лікарні відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015.

Система надання медичної допомоги передбачає постійну адаптацію менеджменту обласної клінічної лікарні до нових умов, як внутрішніх, так і зовнішніх, спрямованих на дотримання правил та процедур, визнаних міжнародною спільнотою, та на якість послуг, безпеку праці та охорону навколишнього середовища.

Обласна клінічна лікарня нараховує 1720 працівників, з яких 374 лікарі, 704 середніх медичних працівників, 467 осіб молодшого медичного, 204 особи господарського та іншого персоналу. 70% - лікарі вищої та першої кваліфікаційної категорії, 11 лікарів мають звання “Заслужений лікар України”, 23 практикуючі лікарі - кандидати медичних наук.

В лікарні застосовуються сучасні медичні технології. Зокрема, у відділенні ортопедії і травматології проводяться операції з використання малоінвазивних технологій, операції імплантації штучних кульшових та колінних суглобів. Понад 1 тис. операцій в рік на органах гепато-біліарної зони проводиться у відділенні інвазивних методів діагностики та лікування. Вперше в області виконана операція по видаленню пухлини нирки лапароскопічним методом.
В нейрохірургічному відділенні впроваджено мінінвазивні технології для лікування хворих із судинною патологією, використовуються нові пластичні матеріали та танталові пластини при дефектах кісток черепу. В нейрохірургічній операційній встановлено сучасний операційний мікроскоп, вартістю понад 4,5 млн. грн., придбаний за кошти місцевого бюджету. У відділенні тора кальної хірургії проводяться реконструктивні операції на трахеях та бронхах, освоєно методику оперативного втручання при раку стравоходу, проводиться аксілярні відеоасестовані мініторакотомії при бульозному ураженні легень. У відділенні гастрохірургії проводяться оперативні втручання при декомпенсованому стенозі виходу із шлунку виразкової етіології, панкреатитах за допомогою УЗ сканера.

Стрімкого розвитку набуває кардіохірургія: вперше в області проведена операція на відкритому серці, на новому рівні розпочато оперативні втручання на магістральних судинах, збільшився обсяг операцій зі встановлення кардіостимуляторів, проведення коронарографій, стентування та емболізації судин.
Нейрохірургія хребта та спинного мозку проводить лікування травм та дегенеративних захворювань грудної клітки, поперекового та шийного відділу хребта за допомогою пункційної вертебропластики цементами високої щільності, а також використовуються системи для транспедикулярної фіксації та міжтілового корпородезу.
Значно розширився спектр хірургічних втручань та маніпуляцій з появою операційного ангіографа.

В ОКЛ створено потужні параклінічні відділення.

У рентгенологічному відділенні використовується комп’ютерний томограф в цілодобовому режимі. Використання апарату з електронно-оптичним перетворювачем дає можливість під рентгенологічним контролем проводити близько 3 тисяч операцій на рік: екстракція конкрементів холедоха, імплантація кардіостимуляторів, видалення інородних тіл, інтраопераційна холангіографія. Отримано 3 нових цифрових рентген-апарати.

Використання найсучаснішої ультразвукової апаратури дозволяє встановити точний діагноз, проводити до 500 малоінвазивних оперативних втручань під сонографічним контролем, пункції псевдокист підшлункової залози, кист печінки, розкриття абсцесів черевної порожнини, через шкірне дренування поза- та внутріпечінкових жовчевих шляхів, через шкірні нефротомії.

В клініко-діагностичній лабораторії запроваджено 270 методик. В рік проводиться до 600 тис. досліджень. Застосовуються методики для визначення глюкозильованого гемоглобіну, агрегації тромбоцитів, дослідження ліпідного обміну, мікроальбумінурії, моноклональних антитіл, проводяться цитохімічні дослідження. В основному використовуються автоматичні аналізатори лабораторних показників, що виключає вплив людського фактору. З 2018 року відкрита лабораторія полімеразної ланцюгової реакції.

Багато уваги приділяється удосконаленню наукової організації праці та управлінню. Впроваджена медична інформаційна система «Український медичний офіс». Розширена мережа користувачів персональними комп’ютерами від приймального відділення до сестринського поста. Запроваджені і відпрацьовані програми «Медстат», «Стаціонар», «Поліклініка», «Бухгалтерія», «Кадри».

Лікарня бере участь у міжнародному співробітництві з медичними закладами Європейського союзу та США. Проводився обмін делегаціями з управлінням здоров’я повіту Марамуреш (Румунія). З 2014 року триває тісна співпраця між обласною клінічною лікарнею та Краківським спеціалізованим шпиталем ім. Яна Павла II. 22 червня 2015 року у м. Кракові за сприянням Генерального консула України п. В. Максименка підписана Угода про співпрацю та партнерство між обласною клінічною лікарнею м. Івано - Франківська та Краківською спеціалізованою лікарнею ім. Івана Павла II (Польща). В межах дії Угоди в серпні 2015року обласній клінічній лікарні гуманітарна допомога - передано реанімаційне та лабораторне обладнання та функціональні ліжка. 22 квітня 2016 року організована І Польсько-Українська конференція «Серцево-судинні захворювання в 2015 році». У травні 2019 року проведена ІІ Польсько-Українська конференція з проблем серцевої-судинної патології.

За підписаними угодами про співпрацю між обласною клінічною лікарнею та Краківським спеціалізованим шпиталем ім.Івана-Павла ІІ та Інститутом клінічної та експериментальної медицини м.Праги, 2018 року пройшли стажування 13 лікарів: 10 - в Краківській клініці, 2 – Празькій, 1 – Канада.

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

logo

КОНТАКТИ

(095) 303-42-42

Моб. номер Vodafone

(097) 303-42-42

Моб. номер Kyivstar

103

безкоштовно зі стаціонарних та мобільних

Івано-Франківськ,
вул. Федьковича, 91

Адреса лікарні

© 2023 КНП ОКЛ

МЕНЮ